ikona lokalizacji

(Twój StartUp) Aleja Tadeusza Rejtana 20A 35-310, Rzeszów, Polska

ikona telefonu

+48 607 140 440

ikona poczty email

biuro@whiteberg.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie i akceptujesz politykę prywatności Whiteberg zrzeszającej adwokatów Rzeszów. Firma Whiteberg Obsługa prawna i podatkowa biznesu na stronie internetowej swojej kancelarii Rzeszów wykorzystuje ciasteczka, aby móc zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenia poprzez dostosowanie zawartości strony do ich indywidualnych potrzeb oraz preferencji. Whiteberg Obsługa prawna i podatkowa Rzeszów skupia doświadczonych i wykwalifikowanych prawników Rzeszów, którzy udzielają kompleksowe wsparcie biznesom w obszarach, takich jak: prawo podatkowe, umowy Rzeszów, spółki Rzeszów, prawo IT, restrukturyzacja i upadłość, podatki Rzeszów i inne.

Pakiet SLIM VAT 3 z akceptacją Prezydenta RP

Opublikowano:

23 Czerwca 2023r

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała publicznie, iż Prezydent Andrzej Duda podpisał w dniu 1 czerwca 2023 roku pakiet nowelizacji ustaw pod nazwą SLIM VAT 3, Ma on na celu przede wszystkich spowodować, iż rozliczenia podatku od towarów i usług będzie dużo prostsze. Zaznaczyć trzeba, iż pakiet dotyczy nie tylko ustawy VAT, lecz także szeregu innych aktów prawnych. Przepisy pakietu SLIM VAT 3 zasadniczo wejdą w życie 1 lipca 2023 r.

 

 

Poniżej przedstawiamy Państwu główne zmiany w prawie, które są następstwem wejścia niniejszego pakietu SLIM VAT 3.

 

Poprawa płynności finansowej przedsiębiorców

 

W ramach nowelizacji dokonano podwyższenia limitu wartości sprzedaży dla małego podatnika do sumy 2 mln euro. Ma to na celu zwiększenie liczby podatników, którzy będą mogli stosować metodę kasową oraz rozliczeń kwartalnych dotyczących podatku VAT. Oznacza to, iż przedsiębiorcy będą mogli w większym zakresie dysponować środkami zdeponowanymi na rachunku technicznym VAT i w ten sposób dokonywać nimi zapłaty za inne podatki (np. podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, tzw. podatek cukrowy, tzw. podatek od produkcji okrętowej, opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy).

 

 

Uproszczenia w biznesie międzynarodowym

 

Pakiet SLIM VAT 3 wprowadza możliwość rezygnacji z wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) w sytuacji odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu. Dzięki temu możliwe jest składanie korekt deklaracji bez konieczności implementowania ich w systemach OSS lub IOSS bezpośrednio do Urzędu Skarbowego w Łodzi.

 

 

Przyjaźniejsze rozliczanie VAT

 

Nowelizacja dokonuje sprecyzowania zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, przy czym odnosi się to do sytuacji, gdy faktura została wydana w obcej walucie. Co więcej, zaimplementowano mechanizm umożliwiający rezygnację z korekty, o ile różnica między wstępną a ostateczną wartością nie przekracza dwóch punktów procentowych.

 

Uchylono także obwiązek dokonywania uzgodnień z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego. W zastępstwie tego określono notyfikacji naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji.

 

Dodatkowo, powiększono kwotę umożliwiającą uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100% w sytuacji, gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500,00 PLN do 10 000,00 PLN. Odnosi się ona do podatników, którzy wykonują czynności opodatkowane i zwolnione z podatku od towarów i usług – w ten sposób możliwe jest odliczenie całej kwoty VAT w przypadku podatników, u których znaczną część obrotu stanowią czynności opodatkowane VAT.

 

Wprowadzono także możliwość przekazywania środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach VAT między członkami grupy. Oznacza to, że po zmianach możliwe będzie przekazywanie środków z rachunku VAT członka grupy na rachunek VAT przedstawiciela tej grupy.

 

 

Ułatwienia w zakresie fakturowania

 

Zostały wprowadzone ułatwienia w obszarze fakturowania. W raportowaniu rozliczeń dotyczących fakturowania zastosowano uproszczenia, w tym dostosowano warunki wystawiania faktur do e-paragonu oraz uproszczenia w prowadzeniu ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących. Nowością jest również wprowadzenie nowego systemu dystrybucji paragonów elektronicznych. Dodatkowo, udostępniono możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych dla podatników.

 

 

Dostęp do wiedzy podatkowej staje się prostszy i bardziej przejrzysty

 

Proces wydawania wiążących informacji, takich jak WIS, WIA, WIT oraz WIP, zostaje skonsolidowany poprzez wyznaczenie jednego właściwego organu. Przepisy dotyczące wydawania i stosowania wiążących informacji o charakterze krajowym (WIS i WIA) zostają ujednolicone. Dodatkowo, wyeliminowano opłaty za składanie wniosku o wydanie WIS.

 

 

Zarządzanie wydatkami budżetu Państwa

 

Wprowadzono zmiany mające na celu efektywniejsze zarządzanie wydatkami budżetu państwa. Planowane jest wprowadzenie przeglądu wydatków do systemu finansów publicznych. Dodatkowo, zrezygnowano z obligatoryjnego wydawania przez organy podatkowe postanowień dotyczących zaliczenia wpłaty/nadpłaty/zwrotu podatku w celu uregulowania zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę.

 

 

Pozostałe zmiany

 

Zmienia się termin wprowadzenia obowiązku prowadzenia elektronicznych ksiąg oraz przesyłania ich do organów podatkowych (JPK_PIT i JPK_CIT) o rok. Przesunięcie to daje podatnikom więcej czasu na przygotowanie swoich systemów informatycznych.

 

Wprowadzono korzystne zmiany dotyczące przekazywania informacji w JPK_PIT. Po zmianie, podatnicy będą przesyłać informacje tak samo, jak w przypadku JPK_CIT, jedynie po zakończeniu roku (a nie miesięcznie lub kwartalnie).

 

Niektóre grupy podatników, takie jak koła gospodyń wiejskich i organizacje pozarządowe, są wyłączone z obowiązku prowadzenia elektronicznych ksiąg. Minister Finansów ma możliwość rozszerzenia tej grupy poprzez rozporządzenie.

 

Rozszerza się także katalog osób uprawnionych do odliczenia wydatków poniesionych na rzecz bliskiej osoby w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Teraz podatnicy mogą skorzystać z ulgi, jeśli niepełnosprawny wnuczek, wnuczka, babcia lub dziadek pozostaje na ich utrzymaniu. Zmiana ta będzie miała zastosowanie już do bieżącego roku rozliczeniowego.

 

Wyeliminowano limit dochodowy dla rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością w przypadku ulgi na dzieci. Dzięki temu podatnicy, którzy wcześniej przekraczali limit dochodowy i nie mogli skorzystać z tej ulgi, będą teraz do niej uprawnieni. Zmiana ta będzie miała zastosowanie już do bieżącego roku rozliczeniowego.

 

Zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z najmu prywatnego, które są opodatkowane na zasadzie ryczałtu. Po zmianie, małżonkowie zastosują wyższą stawkę ryczałtu 12,5% dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. zł (obecnie 100 tys. zł), niezależnie od tego, czy rozliczają te przychody osobno, czy też decydują się na opodatkowanie ich w całości przez jednego z małżonków. Dzięki temu małżonkowie zapłacą niższy ryczałt. Zmiana ta będzie miała zastosowanie już do bieżącego roku rozliczeniowego.

 

Podwyższono kwoty wolne od opodatkowania w przypadku podatku od spadków i darowizn. Od 1 lipca 2023 roku obowiązywać będą następujące kwoty wolne od podatku w zależności od grupy podatkowej nabywcy:

  • 36 120 zł - dla osób zaliczonych do I grupy podatkowej,
  • 27 090 zł - dla osób zaliczonych do II grupy podatkowej,
  • 5 733 zł - dla osób zaliczonych do III grupy podatkowej. Kwoty te są znacznie wyższe w przypadku bliskiej rodziny, nieco wyższe dla osób obcych, aby zminimalizować ryzyko nadużyć podatkowych i unikania opodatkowania zarówno w podatku od spadków i darowizn, jak i w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ma to na celu zapobiegnie rozszerzaniu szarej strefy w gospodarce, na przykład poprzez powoływanie się na fikcyjne darowizny.

 

Więcej na temat zmiany w ramach kancelarii prawnej w zakresie opodatkowania w przypadku podatku od spadków i darowizn pisaliśmy w tym artykule.

Zobacz również

29.03.2024

Święta Wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć wszystkim naszym Klientom najserdeczniejsze życzenia. Niech ten wyjątkowy czas...

21.02.2024

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w Polsce: przełom w procedurach sądowych

Z dniem 14 marca 2024 roku polski system prawny przeżył istotny moment za sprawą wejścia w życie nowelizacji Kodeksu...

31.01.2024

Cyberbezpieczeństwo w kontekście sztucznej inteligencji według NASK

Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NASK) z dumą ogłasza wydanie publikacji zatytułowanej "Cyberbezpieczeństwo AI. AI w...

15.01.2024

Ulga podatkowa IP-BOX – innowacyjne wsparcie dla twórców wartości niematerialnej i prawnej

Współczesna gospodarka opiera się w dużej mierze na innowacjach oraz wartościach niematerialnych i prawnych. Uznając ten...

29.05.2023

Wyrok TSUE – brak możliwości dochodzenia roszczeń na skutek niedopełnienie obowiązku prawnego przez przedsiębiorcę

W dniu 17 maja 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie (zob. Wyrok TSUE z 17 maja 2023...

18.11.2022

Spółki akcyjne z obowiązkiem ujawniania informacji o finansach na stronie internetowej

Każda spółka akcyjna będzie musiała posiadać własną stronę internetową – bez względu czy jest spółką...