ikona lokalizacji

(Twój StartUp) Aleja Tadeusza Rejtana 20A 35-310, Rzeszów, Polska

ikona telefonu

+48 607 140 440

ikona poczty email

biuro@whiteberg.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie i akceptujesz politykę prywatności Whiteberg zrzeszającej adwokatów Rzeszów. Firma Whiteberg Obsługa prawna i podatkowa biznesu na stronie internetowej swojej kancelarii Rzeszów wykorzystuje ciasteczka, aby móc zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenia poprzez dostosowanie zawartości strony do ich indywidualnych potrzeb oraz preferencji. Whiteberg Obsługa prawna i podatkowa Rzeszów skupia doświadczonych i wykwalifikowanych prawników Rzeszów, którzy udzielają kompleksowe wsparcie biznesom w obszarach, takich jak: prawo podatkowe, umowy Rzeszów, spółki Rzeszów, prawo IT, restrukturyzacja i upadłość, podatki Rzeszów i inne.

Znaki towarowe i dofinansowanie na ich rejestrację

Opublikowano:

7 Czerwca 2023r

 

Znaki towarowe stanowią niezwykle istotny element w dzisiejszej gospodarce, pełniąc funkcję ochrony i identyfikacji produktów oraz usług. W Polsce istnieje wiele przedsiębiorstw, które zdają sobie sprawę z wartości posiadania zarejestrowanego znaku towarowego. Rejestracja znaku towarowego daje przedsiębiorcom pewność prawną oraz prawo wyłącznego korzystania z oznaczenia, co przyczynia się do budowy silnej marki i wzrostu konkurencyjności na rynku.

 

 

Ważne jest, aby przedsiębiorcy wiedzieli, że polskie prawo zapewnia wsparcie finansowe dla rejestracji znaków towarowych. Fundusz MŚP umożliwia otrzymanie dotacji na pokrycie kosztów związanych z procedurą rejestracji znaku towarowego, wzoru przemysłowego oraz patentu. Taka inicjatywa ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do zabezpieczania swoich marek i budowania wartościowych aktywów intelektualnych.

 

Dofinansowanie to nie tylko korzyść dla samych przedsiębiorców, ale także dla gospodarki kraju jako całości. Posiadanie silnych znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz patentów pomaga w tworzeniu nowych miejsc pracy, generuje inwestycje oraz przyciąga inwestorów zagranicznych.

 

 

Definicja znaku towarowego

 

Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 30.06.2000r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021r., poz. 324) znakiem towarowym określone oznaczenie, które pozwala odróżnić towar danego przedsiębiorstwa od innych towarów innego przedsiębiorstwa. Znak towarowy powinien umożliwiać jego przedstawienie w rejestrze, np. może być to cyfra, rysunek, kolor, litera, forma przestrzenna, a także dźwięk.

 

Według EUIPO znaki towarowe są znakami stosowanymi w handlu do identyfikacji produktów.

 

Aby udzielić im ochrony, poszczególne znaki towarowe muszą nadawać się do odróżnienia towarów czy usług należących do jednego podmiotu od tych należących do innego podmiotu, a ponadto muszą nadawać się do zarejestrowania w rejestrze znaków towarowych.

 

Znaki towarowe podlegają rejestracji w polskim Urzędzie Patentowym lub w EUIPO – Urzędzie Unii Europejskiej ds. własności intelektualnej.

 

 

SME Fundusz MŚP

 

Aby zminimalizować koszty niezbędne do rejestracji znaku towarowego, wdrożono program SME Fundusz MŚP. Program ten ma na celu dofinansowanie do zgłoszeń znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych.

 

Obecnie trwa nabór do tegorocznej edycji programu. Do 8.12.2023r. można złożyć wniosek o przyznanie stosownej dotacji.

 

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego programu obejmuje opłaty urzędowe dotyczące ochrony przedmiotów własności przemysłowej.

 

 

Zakres podmiotowy dotacji

 

SME Fundusz przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), którzy mają siedzibę na terytorium Unii Europejskiej i są jednocześnie aktywnymi podatnikami VAT. Zatem wnioski składać mogą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, oraz spółki prawa handlowego (tj. spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, akcyjna, prosta spółka akcyjna, spółka z o.o.).

 

Dla przypomnienia, mikro przedsiębiorstwo zatrudnia do 9 osób, jego roczny obrót i suma bilansowa nie przekraczają 2 mln EUR.

 

Małe przedsiębiorstwo to podmiot, który zatrudnia od 10 do 50 pracowników, jego roczny obrót oraz całkowita suma bilansowa kształtują się poniżej 10 mln EUR.

 

Natomiast średnie przedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia do 250 pracowników, posiada obroty roczne do 50 mln EUR, a suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

 

 

Opłaty objęte dofinansowaniem

Dofinansowaniem objęte zostały poniższe opłaty kwalifikowane, tj.:

 

Przy rejestracji znaków towarowych:

 

 • opłata za zgłoszenie za jedną klasę towarową,
 • opłata za każdą następną klasę towarową w zgłoszeniu,
 • opłata za pierwszy 10-letni okres ochrony (za każdą wybraną klasę),
 • opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym,
 • opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo.

 

Przy rejestracji wzorów przemysłowych:

 

 • opłata za zgłoszenie,
 • opłata za pierwszy okres ochrony wzoru obejmujący 1., 2., 3., 4. i 5. rok ochrony,
 • opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo,
 • opłata za publikację informacji o udzielonym prawie z rejestracji.
 • Przy rejestracji wynalazków:
 • opłata za zgłoszenie,
 • opłata za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków,
 • opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo,
 • opłata od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym,
 • opłata za pierwszy okres ochrony (1., 2. i 3. rok ochrony),
 • opłata za publikację informacji o udzielonym patencie i druk opisu patentowego, w przypadku gdy objętość opisu patentowego lub poprawionego opisu patentowego przekracza 10 stron – opłata od każdej następnej strony.

 

 

Zwrot ww. opłat dotyczy tylko i wyłącznie nowych zgłoszeń.

 

 

Wysokości dopłat

 

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości:

 

 • na poziomie krajowym i unijnym wnioskodawcy mogą liczyć na 75% dofinansowania określonych kosztów urzędowych na rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych,
 • na poziomie międzynarodowym będzie to 50% kosztów urzędowych ponoszonych przy rejestracji znaku towarowego czy wzoru przemysłowego.

 

Jednorazowe dofinansowanie wynieść może 1 000 EUR.

 

 

Złożenie wniosku

 

Przedmiotowy wniosek o dofinansowanie na ochronę własności intelektualnej może złożyć:

 

 

Zgodnie z informacją z EUIPO, przed złożeniem wniosku, należy przygotować:

 

 • wyciąg z rachunku bankowego, który zawiera następujące dane: nazwa przedsiębiorstwa - posiadacza rachunku, pełny numer IBAN oraz kod BIC/SWIFT,
 • zaświadczenie VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numeru rejestracji wydane przez właściwy organ krajowy,
 • oświadczenie podpisane przez upoważnioną osobę, w sytuacji gdy przedsiębiorstwo reprezentuje przedstawiciel lub jeżeli jest się zewnętrznym przedstawicielem działającym w imieniu przedsiębiorstwa. 

 

Należy pamiętać, że o otrzymaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Jako doświadczeni doradcy podatkowi, radcowie prawni pomożemy Twojemu przedsiębiorstwu uzyskać dofinansowanie.

 

Więcej na temat dotacji do rejestracji praw własności intelektualnej pisaliśmy w tym artykule

 

Zobacz również

29.03.2024

Święta Wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć wszystkim naszym Klientom najserdeczniejsze życzenia. Niech ten wyjątkowy czas...

21.02.2024

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w Polsce: przełom w procedurach sądowych

Z dniem 14 marca 2024 roku polski system prawny przeżył istotny moment za sprawą wejścia w życie nowelizacji Kodeksu...

31.01.2024

Cyberbezpieczeństwo w kontekście sztucznej inteligencji według NASK

Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NASK) z dumą ogłasza wydanie publikacji zatytułowanej "Cyberbezpieczeństwo AI. AI w...

15.01.2024

Ulga podatkowa IP-BOX – innowacyjne wsparcie dla twórców wartości niematerialnej i prawnej

Współczesna gospodarka opiera się w dużej mierze na innowacjach oraz wartościach niematerialnych i prawnych. Uznając ten...

01.09.2023

Ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców - projekt ustawy skierowany do Sejmu

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt ustawy o zmianie w niektórych ustawach, mający na celu poprawę...

25.04.2023

Cyberbezpieczeństwo – nowe obowiązki prawne

Już niebawem nowa dyrektywa NIS 2 dotycząca cyberbezpieczeństwa zastąpi obecnie obowiązującą dyrektywę NIS, a także wprowadzi...