Whiteberg
ikona lokalizacji

(Twój StartUp) Aleja Tadeusza Rejtana 20A 35-310, Rzeszów, Polska

ikona telefonu

+48 607 140 440

ikona poczty email

biuro@whiteberg.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie i akceptujesz politykę prywatności Whiteberg zrzeszającej adwokatów Rzeszów. Firma Whiteberg Obsługa prawna i podatkowa biznesu na stronie internetowej swojej kancelarii Rzeszów wykorzystuje ciasteczka, aby móc zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenia poprzez dostosowanie zawartości strony do ich indywidualnych potrzeb oraz preferencji. Whiteberg Obsługa prawna i podatkowa Rzeszów skupia doświadczonych i wykwalifikowanych prawników Rzeszów, którzy udzielają kompleksowe wsparcie biznesom w obszarach, takich jak: prawo podatkowe, umowy Rzeszów, spółki Rzeszów, prawo IT, restrukturyzacja i upadłość, podatki Rzeszów i inne.

Obowiązki podatkowe związane z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

Opublikowano:

3 Sierpnia 2023r

Stan zagrożenia epidemicznego obowiązujący na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12.05.2022r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, został zniesiony 01.07.2023r. W niniejszym artykule po krótce omówione zostaną najważniejsze zmiany związane z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, w tym zmiany na gruncie prawa podatkowego.

 

 

 

Raportowanie krajowych schematów podatkowych

 

Warto przypomnieć, że na mocy art. 31y ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. ustawa covidowa) zawieszony został do 30 dnia następującego po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, bieg terminów na raportowanie krajowych schematów podatkowych (MDR).

 

Powyższe oznacza więc, że od 01.08.2023r. na nowo obowiązuje raportowanie krajowych schematów podatkowych.

 

Dotyczy to obowiązku zgłaszania transakcji lub czynności określonych w Ordynacji podatkowej mających na celu identyfikację ewentualnego ryzyka unikania opodatkowania lub zaniżania zobowiązania podatkowego. Pamiętać należy, że MDR-y podlegają zgłoszeniu do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z przepisami.

 

 

Zgłoszenie płatności na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT

 

Od 01.09.2019r. obowiązuje biała lista podatników VAT stanowiąca wykaz podatników, którzy są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, podatników niezarejestrowanych, korzystających ze zwolnienia, a także podatników wykreślonych.

 

Płatności faktur opiewających na kwotę wyższą niż 15 000,00zł od 01.01.2020r. dokonywane powinny być na rachunek bankowy znajdujący się na białej liście podatników VAT. W przeciwnym wypadku na podmiot może zostać nałożona sankcja podatkowa, w szczególności organy podatkowe mogą uznać powyższą płatność za niepodlagającą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Aby uniknąć sankcji podatkowej, podmiot ma obowiązek niezwłocznie zgłosić taką płatność do organu podatkowego.

 

Art. 15 zzn ustawy covidowej wydłużył termin zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek, który nie znajduje się na białej liście podatników VAT do 14 dni od daty dokonania płatności.

 

Zatem, odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego powoduje przywrócenie dotychczasowego terminu na złożenia tego zawiadomienia, który wynosi 7 dni.

 

Podkreślić należy, że wystarczy jedno zgłoszenie do jednego rachunku danego kontrahenta. Następne płatności na wskazany rachunek bankowy mogą być dokonywane już bez wymaganego zawiadomienia.

 

 

Certyfikaty rezydencji

 

Omawiane zmiany dotkną również zagadnienia certyfikatów rezydencji. Na mocy art. 31ya ustawy covidowej w czasie epidemii i zagrożenia epidemicznego oraz dwa miesiące dłużej płatnik mógł posługiwać się certyfikatem rezydencji podatnika za 2019r. pod warunkiem jednak uzyskania od niego oświadczenia, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie.

 

W związku z powyższym od 01.09.2023r. płatnicy zobowiązani są do stosowania aktualnych certyfikatów rezydencji. Certyfikat rezydencji ważny jest w terminie ważności wskazanym na dokumencie lub w sytuacji niewskazania takiego terminu – 12 miesięcy.

 

 

Ceny transferowe

 

Do 01.07.2023r. w sytuacji sporządzenia korekt cen transferowych podmiot sporządzający przedmiotowe korekty zwolniony był z obowiązku posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego o dokonaniu korekty.

 

W stanie zagrożenia epidemicznego w celu zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (local file) dotyczących transakcji z podmiotem powiązanym krajowym, zniesiony został warunek nieponiesienia straty przez podmiot powiązany, gdy obroty tego podmiotu spadły o 50% w stosunku do roku poprzedzającego rok, za który sporządzana została przedmiotowa dokumentacja.

 

Aktualnie, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego powraca obowiązek legitymowania się oświadczeniem podmiotu powiązanego, a w sytuacji poniesionej straty, konieczne jest sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych.

 

 

Interpretacje indywidualne

 

Od 1 lipca ulegnie zmianie również termin wydania przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji indywidualnej.

 

Na podstawie art. 31g ustawy covidowej wydłużony został termin do wydania interpretacji indywidualnej do 6 miesięcy.

 

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego spowodowało przywrócenie standardowego terminu wydania interpretacji indywidualnej tj. do 3 miesięcy.

Zobacz również

22.01.2023

Dyrektywa Omnibus - zmiany w prawie

Komisja Europejska opracowała tzw. dyrektywę Omnibus, która w dniu 27 listopada 2019 r. została uchwalona przez...

18.07.2023

System cyberbezpieczeństwa – dalsze prace nad ustawą

Projekt ustawy dotyczącej zmian w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz innych aktach prawnych trafił do Sejmu dnia 3...