ikona lokalizacji

(Twój StartUp) Aleja Tadeusza Rejtana 20A 35-310, Rzeszów, Polska

ikona telefonu

+48 607 140 440

ikona poczty email

biuro@whiteberg.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie i akceptujesz politykę prywatności Whiteberg zrzeszającej adwokatów Rzeszów. Firma Whiteberg Obsługa prawna i podatkowa biznesu na stronie internetowej swojej kancelarii Rzeszów wykorzystuje ciasteczka, aby móc zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenia poprzez dostosowanie zawartości strony do ich indywidualnych potrzeb oraz preferencji. Whiteberg Obsługa prawna i podatkowa Rzeszów skupia doświadczonych i wykwalifikowanych prawników Rzeszów, którzy udzielają kompleksowe wsparcie biznesom w obszarach, takich jak: prawo podatkowe, umowy Rzeszów, spółki Rzeszów, prawo IT, restrukturyzacja i upadłość, podatki Rzeszów i inne.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – istotne zmiany w funkcjonowaniu i restrukturyzacji

Opublikowano:

25 Sierpnia 2023r

Prezydent podpisał nowelizację do ustawy Kodeks spółek handlowych, której celem jest wdrożenie przepisów unijnych dotyczących międzynarodowych restrukturyzacji, połączeń i podziałów spółek w polskim prawie. O informacji poinformowała Kancelaria Prezydenta.

 

Nowa ustawa stanowi kolejny krok w realizacji tzw. zestawu przepisów dotyczących firm, mających na celu dalsze pogłębienie integracji w obrębie jednolitego rynku unijnego. Wraz z wprowadzeniem przepisów dotyczących nowych rodzajów operacji międzynarodowych, nowa ustawa wprowadza także odpowiednie zmiany w krajowych procedurach przekształcania spółek (aby uniknąć sytuacji, w której polskie podmioty uczestniczące w procesach przekształcania spółek na poziomie krajowym byłyby dyskryminowane w stosunku do podmiotów uczestniczących w tych procesach na arenie międzynarodowej).

 

W obszarze Kodeksu spółek handlowych wprowadzane są nowe rozwiązania głównie w dziedzinie:

 

 • Spółek, które nie posiadają prawa do skargi konstytucyjnej,

 

 • Ustaleń dotyczących łączenia, podziału i przekształcania spółek,

 

 • Procedur dotyczących operacji transgranicznych, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych (łączenia, podziały, przekształcenia),

 

 • Kwestii dotyczących norm kolizyjnych w sytuacji operacji transgranicznych,

 

 • Planów operacji transgranicznych oraz sprawozdań zarządu spółki zawierających uzasadnienie operacji transgranicznej,

 

 • Zasad ochrony wierzycieli, wspólników i pracowników spółek objętych operacjami łączenia, podziału i przekształcenia,

 

 • Nadzoru krajowego nad legalnością operacji transgranicznych,

 

 • Kontroli w państwie członkowskim odpowiedzialnym za spółkę powstałą w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału transgranicznego,

 

 • Zasad dotyczących podziału składników majątku spółki podlegającej podziałowi transgranicznemu, które nie zostały przydzielone w ramach planu podziału (w tym odpowiedzialności związanej z tymi składnikami),

 

 • Zasad odpowiedzialności biegłego w przypadku przekształcenia transgranicznego,

 

 • Zakazu unieważniania operacji transgranicznych.

 

 

 

Oprócz modyfikacji Kodeksu spółek handlowych, nowa poprawka wprowadza także szereg zmian w innych aktach prawnych. Nowe regulacje dotyczą między innymi:

 

 • Zrównania reorganizacji zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym dla spółek komandytowo-akcyjnych i spółek kapitałowych (włącznie z nadaniem spółkom komandytowo-akcyjnym pełnej zdolności do łączenia i dzielenia),

 

 • Poszerzenia możliwości łączenia spółek osobowych; wprowadzenia możliwości podziału i przekształcenia międzynarodowego spółek kapitałowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych,

 

 • Wprowadzenia nowego rodzaju częściowego podziału krajowego spółki (podział poprzez wyodrębnienie) oraz nowego, uproszczonego rodzaju łączenia międzynarodowego i krajowego (łączenie przez przejęcie),

 

 • Określenia norm kolizyjnych (prawa właściwego) w przypadku operacji transgranicznych,

 

 • Doprecyzowania treści planów operacji transgranicznych oraz sprawozdań zarządu zawierających uzasadnienie dla operacji transgranicznych; modyfikacji sposobu ujawniania dokumentów i informacji związanych z operacjami transgranicznymi,

 

 • Wprowadzenia możliwości zapoznania się przez wspólników (przed podejmowaniem uchwały w sprawie danej operacji transgranicznej) z opinią pracowników oraz uwagami wspólników, wierzycieli i pracowników,

 

 • Wzmacniania ochrony wierzycieli, wspólników i pracowników spółek objętych krajowymi i międzynarodowymi procesami reorganizacji; wzmocnienia krajowego nadzoru nad legalnością operacji transgranicznych (m.in. poprzez zaangażowanie specjalistycznego organu podatkowego - Szefa Krajowej Administracji Skarbowej),

 

 • Określenia zasad dotyczących podziału składników majątku spółki podlegającej podziałowi transgranicznemu, które nie zostały przydzielone w ramach planu podziału (w tym odpowiedzialności za zobowiązania spółki dzielonej);

 

 • Wprowadzenia zakazu unieważniania operacji międzynarodowego podziału i przekształcenia.

 

 

 

Nowa ustawa wejdzie w życie w połowie września 2023 roku, z wyjątkiem przepisu dotyczącego obowiązku przekazania przez Komisję Nadzoru Finansowego ministrowi sprawiedliwości wykazu osób objętych zakazem pełnienia funkcji członka zarządu lub innych funkcji.

 

W przypadku pytań, adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi udzielą Państwu wszelkich wyjaśnień co do zmian z przepisach kodeksu spółek handlowych. 

 

Zobacz również

29.03.2024

Święta Wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć wszystkim naszym Klientom najserdeczniejsze życzenia. Niech ten wyjątkowy czas...

21.02.2024

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w Polsce: przełom w procedurach sądowych

Z dniem 14 marca 2024 roku polski system prawny przeżył istotny moment za sprawą wejścia w życie nowelizacji Kodeksu...

31.01.2024

Cyberbezpieczeństwo w kontekście sztucznej inteligencji według NASK

Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NASK) z dumą ogłasza wydanie publikacji zatytułowanej "Cyberbezpieczeństwo AI. AI w...

15.01.2024

Ulga podatkowa IP-BOX – innowacyjne wsparcie dla twórców wartości niematerialnej i prawnej

Współczesna gospodarka opiera się w dużej mierze na innowacjach oraz wartościach niematerialnych i prawnych. Uznając ten...

31.05.2023

e-US – nowe regulacje dotyczące elektronicznego Urzędu Skarbowego

Ministerstwo Finansów opracowało nowe rozporządzenie odnoszące się do zasad korzystania z e-Urzędu Skarbowego...

03.11.2023

Cyberbezpieczeństwo w kontekście sztucznej inteligencji według NASK

Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NASK) z dumą ogłasza wydanie publikacji zatytułowanej "Cyberbezpieczeństwo AI. AI w...