ikona lokalizacji

(Twój StartUp) Aleja Tadeusza Rejtana 20A 35-310, Rzeszów, Polska

ikona telefonu

+48 607 140 440

ikona poczty email

biuro@whiteberg.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie i akceptujesz politykę prywatności Whiteberg zrzeszającej adwokatów Rzeszów. Firma Whiteberg Obsługa prawna i podatkowa biznesu na stronie internetowej swojej kancelarii Rzeszów wykorzystuje ciasteczka, aby móc zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenia poprzez dostosowanie zawartości strony do ich indywidualnych potrzeb oraz preferencji. Whiteberg Obsługa prawna i podatkowa Rzeszów skupia doświadczonych i wykwalifikowanych prawników Rzeszów, którzy udzielają kompleksowe wsparcie biznesom w obszarach, takich jak: prawo podatkowe, umowy Rzeszów, spółki Rzeszów, prawo IT, restrukturyzacja i upadłość, podatki Rzeszów i inne.

Jednolity system patentowy w Polsce

Opublikowano:

28 Czerwca 2023r

Od 1 czerwca 2023r. zaczął obowiązywać system unijnego patentu jednolitego i rozpoczął działalność Jednolity Sąd Patentowy (JSP). Od tego momentu będzie możliwe zarejestrowanie przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) jednolitego skutku prawnego wywieranego łącznie i automatycznie na terenie 17 państw członkowskich Unii Europejskiej, które podpisały Porozumienie w sprawie jednolitego Sądu Patentowego.

 

Państwami, które podpisały ww. porozumienie aktualnie są: Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Słowenia oraz Szwecja.

 

Europejski patent o jednolitym skutku zgodnie z określeniem w rozporządzeniach (UE) nr 1257/2012 oraz (UE) nr 1260/2012, to patent udzielony zgodnie z Konwencją o udzielaniu patentów europejskich, któremu na wniosek jego właściciela nadano jednolity skutek i który zapewnia jednolitą ochronę patentową w uczestniczących państwach członkowskich UE.

 

 

Polska a jednolity system patentowy

 

Polska nie podpisała przedmiotowego porozumienia i nie zdecydowała się na dołączenie do systemu. Jednakże uznaje się, że nowe regulacje będą oddziaływać również i na polskich przedsiębiorców. Rozstrzygnięcie JSP mogą mieć wpływ na orzecznictwo sądów krajowych.

 

Ponadto uprawnieni z patentu europejskiego, aby korzystać z ochrony patentowej w Polsce, są nadal zmuszeni ubiegać się o nią w Urzędzie Patentowym RP albo na dotychczasowej drodze międzynarodowej (zatem albo Patentu Europejskiego albo PCT).

 

Natomiast polscy przedsiębiorcy mogą dokonywać zgłoszenia patentów za pośrednictwem nowego systemu w sytuacji chęci zgłoszenia jednolitego patentu na terytorium państw, które stanowią część nowego systemu. Polskie firmy, w zakresie posiadanego jednolitego prawa ochronnego, mogą również dochodzić swoich praw przed Jednolitym Sądem Patentowym.

 

 

Klauzula opting-out

 

W okresie od 1 marca 2023r. do 31 maja 2023r., tj. jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów, obowiązywał okres przejściowy tzw. „sunrise period”, podczas którego zezwolono właścicielom „klasycznych” patentów na wystąpienie o klauzulę opt-out dla przyznanych patentów, wyłączającą jurysdykcję Jednolitego Sądu Patentowego.

 

Natomiast od 1 czerwca 2023r. jurysdykcja sądowa nad danym patentem pozostanie, jak do tej pory, w gestii sądów krajowych lub urzędów patentowych.

 

Ale warto podkreślić, że nowe regulacje przez najbliższe 7 lat od wejścia w życie przepisów (z opcją wydłużenia o kolejne 7 lat) również zapewniają możliwość przeprowadzenia przez uprawnionych procedury wyłączenia spod jurysdykcji JSP w ramach ww. klauzuli.

 

W celu wyłączenia patentu spod jurysdykcji JSP niezbędne jest złożenie w JSP wniosku, który zawierać powinien wykaz europejskich praw patentowych – posiadanych lub przyszłych – planowanych do wyłączania spod jego jurysdykcji.

 

 

Jednolity Sąd Patentowy

 

Wypracowane Porozumienie powołało do życia nową instytucję – Jednolity Sąd Patentowy (JSP lub UPC – United Patent Court). Posiada on wyłączną jurysdykcję w zakresie sporów dotyczących patentu o jednolitym skutku oraz patentu europejskiego. Rozpatruje spory o naruszenie i unieważnienie patentu. Składa się z sędziów wszystkich państw członkowskich uczestniczących w systemie. Zgodnie z przepisami sędziowie ci posiadają wykształcenie prawnicze i techniczne, wiedzę i doświadczenie w rozstrzyganiu sporów patentowych.

 

Jednolity Sąd Patentowy składa się z Sądu Pierwszej Instancji i Sądu Apelacyjnego z siedzibą w Luksemburgu, który rozpatrywać będzie odwołania od pierwszej instancji. Przewidziano również utworzenie Patentowego Ośrodka Mediacji i Arbitrażu jako podmiotu wspierającego polubowne rozstrzyganie sporów.

 

Sąd Pierwszej Instancji jest organem zdecentralizowanym i składa się z oddziałów lokalnych i regionalnych znajdujących się w państwach członkowskich oraz oddziału centralnego w Paryżu i sekcją w Monachium. Zgodnie z art. 32 Porozumienia będzie on rozpoznawał m.in. powództwa z tytułu naruszeń patentów, powództwa o stwierdzenie braku naruszenia, powództwo o unieważnienie patentów).

 

 

Koszty związane z rejestracją

 

Nowy system przewiduje bardzo wysokie koszty związane z prawami patentowymi. Opłaty te są uzależnione m.in. od przedmiotu sprawy, instancji przed którą sprawa jest rozpatrywana. Na stronie JSP można zapoznać się z cennikiem poszczególnych opłat procesowych. I tak np. od pozwu za naruszenie czy o odszkodowanie za naruszenie prawa do patentu system przewiduje opłatę w wysokości 11 000 euro. Natomiast wniosek o unieważnienie patentu europejskiego wiązać się będzie z opłatą rzędu 20 000 euro. Warto przypomnieć, że opłata przewidziana za wniosek o unieważnienie patentu w polskim porządku prawnym przed Urzędem Patentowym RP to kwota 1 000zł.

 

Więcej na temat kosztów związanych z rejestracją pisaliśmy w tym artykule.

Zobacz również

29.03.2024

Święta Wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć wszystkim naszym Klientom najserdeczniejsze życzenia. Niech ten wyjątkowy czas...

21.02.2024

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w Polsce: przełom w procedurach sądowych

Z dniem 14 marca 2024 roku polski system prawny przeżył istotny moment za sprawą wejścia w życie nowelizacji Kodeksu...

31.01.2024

Cyberbezpieczeństwo w kontekście sztucznej inteligencji według NASK

Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NASK) z dumą ogłasza wydanie publikacji zatytułowanej "Cyberbezpieczeństwo AI. AI w...

15.01.2024

Ulga podatkowa IP-BOX – innowacyjne wsparcie dla twórców wartości niematerialnej i prawnej

Współczesna gospodarka opiera się w dużej mierze na innowacjach oraz wartościach niematerialnych i prawnych. Uznając ten...

19.05.2023

Sprawozdania finansowe – zbliża się termin do zatwierdzenia sporządzonych sprawozdań finansowych

Jak co roku podmioty, w szczególności spółki, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia oraz inne osoby...

25.05.2023

Fundusz MŚP – dotacje do praw ochronnych

Ważnym przypomnienia jest, że aktualnie cały czas trwa nabór wniosków w ramach tegorocznych edycji programu SME...